Curs Tècnic Competent en l' Elaboració de Plans d' Autoprotecció en l'àmbit local. Tercera Edició. Vs Català

Iniciem la 3ª Edició del Curs habilitant i autoritzat dirigit a titulats universitaris, Màster Graduats, Diplomats,... segons l'ordre  IRP/516/2010 de 8 de novembre per l' acreditació del personal tècnic competent per l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Más informacion

Curso  Técnico Competente para la Elaboración de Planes de Autoprotección en el ámbito local. Tercera Edición. Vs Castellano.

Arrancamos la III Edición del Curso habilitante y autorizado dirigido a titulados universitarios, Máster, Graduados, Diplomados, etc,..según la ORDEN IRP/516/210 de 8 de noviembre para acreditarse como personal técnico competente para la elaboración  de planes de autoprotección en el ámbito de la protección civil.

 

Te esperamos!! 

Curs Tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit autonòmic. 2ª Edició.Català

Curs que  permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària d'aquells tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció en l'àmbit Autonòmic amb la deguda acreditació emesa per l'adminsitració competent.

Imprescidible disposar de l'acreditació en l'àmbit local .

Curso Técnico competente para la elaboración de Planes de Autoprotección en el ámbito Autonómico. 2ª Ed. Castellano

Curso que permitirá disponer de la formación adecuada para complementar la formación universitaria de los técnicos que quieran elaborar y firmar Planes de Autoprotección , de ámbito autonómico, con la debida acreditación emitida por la administración competente.

Imprescindible disponer de la acreditación en el ámbito local ( básico).