Tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció.300h Bàsic-Local
 • EL CURS DE TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, està dirigit a titulats universitaris Màster, Graduats, Llicenciats, Diplomats, etc ..., que vulguin ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.
 • La realització de el curs, els permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària dels tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció amb la deguda acreditació emesa per l'administració competent.
 • A l'acabar, l'alumne obtindrà el títol de TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ÀMBIT LOCAL (Nivell Bàsic) , expedit per TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), sota l'acreditació emesa per l'ISPC amb el nº d'expedient (ACR / 25/2017).

 

Técnico competente en elaboración de planes de autoprotección. 300h. Nivel Básico- Local
 • EL CURSO DE TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, está dirigido a titulados universitarios, Màsters, Graduados, Licenciados, Diplomados, etc,... que quieran ampliar su actividad laboral en el ámbito de los planes de autoprotección.
 • La realización del curso, les permitirá disponer de la formación adecuada para completar la formación universitaria de los técnicos que quieran elaborar y firmar Planes de Autoprotección con la debida acreditación emitida por la administración competente.
 • Al finalizar, el alumno obtendrá el título de TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL (Nivel Básico)  expedido por TÉCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), bajo la acreditación emitida por el ISPC con  el nº de expediente (ACR/25/2017).
Tècnic competent en l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de Catalunya-Superior. IIIª Edició.
 • EL CURS DE TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, està dirigit a titulats universitaris Màster, Graduats, Llicenciats, Diplomats, etc ..., que vulguin ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.
 • La realització de el curs, els permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària dels tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció amb la deguda acreditació emesa per l'administració competent.
 • A l'acabar, l'alumne obtindrà el títol de TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ÀMBIT AUTONÒMIC (Nivell Superior), expedit pel TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), sota l'acreditació emesa per l'ISPC amb el nº d'expedient (ACR / 25/2017).

 

Técnico competente en la elaboración de planes de autoprotección en el ámbito de Cataluña - Superior. IIIª Edición
 • EL CURSO DE TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, está dirigido a titulados universitarios, Màsters, Graduados, Licenciados, Diplomados, etc,... que quieran ampliar su actividad laboral en el ámbito de los planes de autoprotección.
 • La realización del curso, les permitirá disponer de la formación adecuada para completar la formación universitaria de los técnicos que quieran elaborar y firmar Planes de Autoprotección con la debida acreditación emitida por la administración competente.
 • Al finalizar, el alumno obtendrá el título de TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO  AUTONÓMICO ( Nivel Superior), expedido por TÉCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), bajo la acreditación emitida por el ISPC con  el nº de expediente (ACR/25/2017).
Técnico competente en elaboración de planes de autoprotección. 300h
 • EL CURSO DE TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, está dirigido a titulados universitarios, Màsters, Graduados, Licenciados, Diplomados, etc,... que quieran ampliar su actividad laboral en el ámbito de los planes de autoprotección.
 • La realización del curso, les permitirá disponer de la formación adecuada para completar la formación universitaria de los técnicos que quieran elaborar y firmar Planes de Autoprotección con la debida acreditación emitida por la administración competente.
 • Al finalizar, el alumno obtendrá el título de TÉCNICO COMPETENTE EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EL ÁMBITO LOCAL (Nivel Básico) y ÁMBITO AUTONÓMICO ( Nivel Superior), expedido por TÉCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), bajo la acreditación emitida por el ISPC con  el nº de expediente (ACR/25/2017).
Tècnic competent en elaboració de plans d'Autoprotecció. 300h
 • EL CURS DE TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ, està dirigit a titulats universitaris Màster, Graduats, Llicenciats, Diplomats, etc ..., que vulguin ampliar la seva activitat laboral a l'àmbit dels plans d'autoprotecció.
 • La realització de el curs, els permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària dels tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció amb la deguda acreditació emesa per l'administració competent.
 • A l'acabar, l'alumne obtindrà el títol de TÈCNIC COMPETENT EN L'ELABORACIÓ DE PLANS D'AUTOPROTECCIÓ D'ÀMBIT LOCAL (Nivell Bàsic) i ÀMBIT AUTONÒMIC (Nivell Superior), expedit pel TÈCNICA MINERA APLICADA, S.L. (TECMINA), sota l'acreditació emesa per l'ISPC amb el nº d'expedient (ACR / 25/2017).

 

Curs Tècnic Competent en l' Elaboració de Plans d' Autoprotecció en l'àmbit local. Tercera Edició. Vs Català

Iniciem la 3ª Edició del Curs habilitant i autoritzat dirigit a titulats universitaris, Màster Graduats, Diplomats,... segons l'ordre  IRP/516/2010 de 8 de novembre per l' acreditació del personal tècnic competent per l'elaboració de plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil.

Más informacion

Curso Técnico Competente para la Elaboración de Planes de Autoprotección en el ámbito local. Tercera Edición. Vs Castellano.

Arrancamos la III Edición del Curso habilitante y autorizado dirigido a titulados universitarios, Máster, Graduados, Diplomados, etc,..según la ORDEN IRP/516/210 de 8 de noviembre para acreditarse como personal técnico competente para la elaboración  de planes de autoprotección en el ámbito de la protección civil.

 

Te esperamos!! 

Curs Tècnic competent en l'elaboració de Plans d'Autoprotecció en l'àmbit autonòmic. 2ª Edició.Català

Curs que  permetrà disposar de la formació adequada per complementar la formació universitària d'aquells tècnics que vulguin elaborar i signar Plans d'Autoprotecció en l'àmbit Autonòmic amb la deguda acreditació emesa per l'adminsitració competent.

Imprescidible disposar de l'acreditació en l'àmbit local .

Curso Técnico competente para la elaboración de Planes de Autoprotección en el ámbito Autonómico. 2ª Ed. Castellano

Curso que permitirá disponer de la formación adecuada para complementar la formación universitaria de los técnicos que quieran elaborar y firmar Planes de Autoprotección , de ámbito autonómico, con la debida acreditación emitida por la administración competente.

Imprescindible disponer de la acreditación en el ámbito local ( básico).